Federación HERRIKOA Federazioa

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE HERRIKOA 

Jueves 27 de abril de 2016

CONVOCATORIAS:

* A las CINCO DE LA TARDE en primera convocatoria y a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE en segunda para la Asamblea Ordinaria.

* A las SEIS DE LA TARDE en primera convocatoria y a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE en segunda para la Asamblea Extraordinaria.

LUGAR:

Sede de HERRIKOA, C/ Juan Mª Guelbenzu, nº 38- Bajo, de Pamplona.

HERRIKOAREN OHIZKO ETA
EZOHIZKO 
URTEKO BATZARRA

2017ko apirilaren 27an, osteguna

 DEIAK:

* Ohizko batzarrerako lehen deia ARRATSALDEKO BOSTETAN da, eta bigarrena, ARRATSALDEKO BOST T´ERDIETAN.

* Ezohizko batzarrerako lehen deia ARRATSALDEKO SEIETAN da, eta bigarrena, ARRATSALDEKO SEI T´ERDIETAN.

TOKIA:

HERRIKOAren egoitzan, Iruñeko Juan Mª Gelbentzu kaleko, 38 zenbakian